Innowacyjna diagnoza oraz
rozwój kompetencji przyszłości

O NAS

W naszym Centrum realizujemy indywidualny proces diagnostyczno – rozwojowy dla kompetencji przyszłości w trakcie jednej sesji (spotkania stacjonarnego lub online). Trwa ona około 4 godzin i obejmuje: ocenę przy pomocy zadania diagnostycznego oraz rozwój poprzez trening behawioralny, micro-zadania i action learning. Stosowane przez nas narzędzia były testowane w trakcie badań standaryzujących i normalizujących.

Ocena – zadania diagnozujące kompetencje przyszłości:

 • osadzone w realiach zawodowych
 • bazujące na metodzie Assessment/Development Center
 • diagnozujące zachowania
 • posiadające normy

ROZWÓJ

 • zadania opierające się na idei treningu behawioralnego
 • micro–zadania rozwojowe odnoszące się do realiów pracy
 • pytania treningu action learning

KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI

Kompetencje XXI w. zostały zdefiniowane w ramach wielu opracowań – np. Raport 10 top skills of 2025, Davos 2020. Są kluczowe w kontekście radzenia sobie z zadaniami zawodowymi, które będę realizowane w przyszłości. 

Raport

W Centrum C-Future diagnozujemy i rozwijamy kompetencje przyszłości – kluczowe dla danych branż. Jedną z nich jest kompetencja T czyli sposób działania uwzględniający zmieniające się warunki otoczenia i kontekst społeczny, oparty na wprowadzaniu użytecznych zmian/rozwiązań.

KOMPETENCJA T

 • korzystanie z wielu obszarów wiedzy
 • krytyczne ocenianie danych
 • podważanie status quo
 • projektowanie użytecznych rozwiązań / zmian
 • zwinne działanie w zmieniających się warunkach
 • współpraca z innymi w tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań / zmian

METODA

Realizujemy sesje diagnozy i rozwoju zarówno stacjonarnie, jak i online. W każdej sytuacji wykorzystujemy do pracy platformę, na której uczestnicy wykonują zadania, osadzone w kontekście pracy zawodowej.

W trakcie procesu powstaje syntetyczny raport podsumowujący ocenę i proces rozwoju. Jest on przekazywany uczestnikowi sesji.

ZESPÓŁ

C – Future stworzyły 3 ekspertki w zakresie diagnozy i rozwoju kompetencji przy współudziale Uniwersytetu SWPS, Wydziału Psychologii w Sopocie.

Katarzyna Brachowska-Przeniosło

Psycholog i certyfikowany doradca zawodowy. Ekspert w zakresie diagnozy kompetencji w tym metody AC/DC. Autorka szeregu publikacji na ten temat. Jest trenerem i superwizorem asesorów. Od trzydziestu lat wspiera rozwój kompetencji miękkich pracowników z różnych branż. Realizuje projekty łączące biznes i edukację.

quote>

Katarzyna Brachowska-Przeniosło

W rozwoju równie ważne jest nabycie nowych zachowań, jak i oduczenie się złych nawyków.

Dr Agnieszka Popławska

Psycholog, adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Sopocie. Realizuje projekty badawcze we współpracy z otoczeniem biznesowym.

quote>

Dr Agnieszka Popławska

Efektywność i satysfakcja z pracy zależy między innymi od dopasowania pracownika do organizacji. Bez właściwego doboru kompetencji do wykonywanych zadań nie jest to możliwe.

Magdalena Trzepiota

Psycholog, ekspert w zakresie diagnozy kompetencji w tym metody AC/DC. Autorka szeregu publikacji na ten temat. Jest trenerem i superwizorem asesorów. Od dwóch dekad wspiera rozwój kompetencji miękkich pracowników z różnych branż. Pracuje ze studentami (zajęcia SWPS) oraz młodzieżą.

quote>

Magdalena Trzepiota

Nie uczę swych studentów, lecz zapewniam im warunki, w których mogą się uczyć.

KONTAKT

Dowiedz się więcej o ofercie

Katarzyna Brachowska-Przeniosło

501 103 193

kbrachowska-przenioslo@swps.edu.pl

Dr Agnieszka Popławska

603 767 951

apoplawska1@swps.edu.pl

Magdalena Trzepiota

500 203 381

mtrzepiota@swps.edu.pl